E-Catalog > อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม > เครื่องจี้เหงือก ART-E1

PAGE VIEW : 9,877

Product Information :

Name :
เครื่องจี้เหงือก ART-E1
Category :
 1. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Sub - Category :
 1. อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม
Brand :
BONART
Model :
ART-E1(BET)
Product Type :
 1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

คุณลักษณะทั่วไป   ใช้จี้และตัดเนื้อเยื่อ เพื่อการตัดแต่งและห้ามเลือดในงาน

ศัลยกรรมช่องปาก


คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 -  เป็นเครื่องจี้เหงือและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดตั้งโต๊ะ

 -  ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

 -  ในชุดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

     1. ตัวเครื่องควบคุม

          - ทำหน้าที่ในการควบคุม การรับ-จ่าย กระแสไฟฟ้า

          - วัสดุภายนอกเป็นฉนวนไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทนต่อการเช็ดทำความสะอาดและกำจัดเชื้อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

          -  มีสวิตช์ เปิด-ปิดพร้อมไฟสถานะ

          -  มีสวิตช์เลือกโหมด 3 โหมด คือ CUT,COAG1 และ COAF2

          -  มีสวิตช์ปรับความแรงของเครื่องได้ 10 ระดับ

          -  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่อง แสดงการทำงานของเครื่องและเสียงขณะใช้งานเมื่อใช้สวิตช์เท้า

          -  สามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง

       2. สายต่อภายนอกเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนต่อการเช็ดทำความสะอาดและกำจัดเชื้อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมีความยาวเพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน

       3. ด้ามจับ (Handpiece) สามารถเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ  (autoclave)

       4. หัวอิเล็กโตรด สามารถเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) ได้มี 3 ลักษณะ คือ

           - ลักษณะกลมมนใช้ในการห้ามเลือดในบริเวณกว้าง ๆ

           - ลักษณะเป็นปลายแหลม ใช้ตัดแต่งเนื้อเยื่อหรือใช้ห้ามเลิอด

           - ลักษณะเป็น loop ใช้ตัดแต่งเนื้อเยื่อเป็นบริเวณกว้าง ๆ

           - หัวอิเล็กโตรด 1 ชุด มีหัวอิเล็กโตรดจำนวน 7 หัว

        5. แผ่นรองจัวผู่ป่วย (Induction plate) ทำหน้าที่เป็นสายดิน (Nature Plate) ช่วยให้กระแสไฟฟ้า ครบวงจรและทำให้เครื่องทำงานได้อย่างสมบูรณ์

        6. สวิตช์เท้า (Foot switch) เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องขณะใช้งาน

        7.  สายไฟ AC

        8. คู่มือการใช้งาน

        9. ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์สากล (ISO)

      10. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน


คุณลักษณะเฉพาะ

 

 • กำลังสูงสุด 50W (@400 ohm load)
 • ใช้กับแสไฟฟ้า 220V+-5% - 50/60Hz 92 VA
 • ทำงานที่ความถี่ช่วง 1.5 – 1.7 MHz +- 5%
 • มิติ (cm) : 23 (L) x 22.5 (W) x 8.5 (H)
 • สายด้ามจับยาว 190 cm
 • สายแผ่นรองหลังยาว 190 cm
 • น้ำหนัก 12lbs
 • หัว Electrode ใน 1 ชุด มี 7 แบบ
  • T1 – Diamond
  • T2 – Small Loop
  • T3 – Large Loop
  • T4 – Fine Wire
  • T5 – Heavy Wire
  • T7 – Oval Loop
  • T9 – Heavy Ball
Other Product In Group "อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม (20)"