จุดเด่นของยูนิตทันตกรรม

เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ผ่านการรับมาตรฐานระบบคุณภาพ เครื่องมือแพทย์ ISO13485:2003 ใช้งานและซ่อมง่าย ผลิตขึ้นเพื่อทันตแพทย์ไทย อย่างแท้จริง