เตรียมความพร้อมสู่ AEC

เตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วยการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพของของครื่องมือแพทย์ ISO 13485